Her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.

DAVA TAKİBİ

Adli ve idari yargı süreçlerinde ulusal ve uluslararası müvekkillerine, bu alandaki derin tecrübesi ve bütçe dostu stratejisiyle önemli bir ortak olmaktadır. Genellikle dava sürecinin öncesinde planlanan iş odaklı stratejisiyle, uzun ve gerilimi yüksek süreçleri müvekkilleri için son derece kolay hale getirmektedir.
Yargılamaya maruz kalma riskini asgari seviyeye indirgemek için uyumluluk programlarının geliştirilmesi ve dönemsel risk değerlendirmelerinin yapılması konusunda da müvekkilleriyle işbirliği içerisinde hareket etmektedir.
Anlaşmazlığın konusu her ne olursa olsun, deneyimli dava avukatlarıyla ulusal ve çok uluslu şirketlere, kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kurumlarına ve sigorta şirketlerine ticari davalar, iş davaları, sigorta davaları, fikri ve sınai haklar davaları ve ihtilaflı alacaklar da dahil olmak üzere şirketler ve ticaret hukuku alanındaki her konuda hukuki destek sağlamaktadır.

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum