Sinan Canğaz Avukatlık Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda işçi-işveren sözleşmelerinin hazırlanması , iş akdinin feshi sonucu işçi ve işverenin hak ve alacaklarının korunması , kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi , işe iade dava açılması , İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası başta olmak üzere , işçi ve işveren haklarının korunması konusunda gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

İşe iade ve işçilik alacakları davalarının yürütülmesi

Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halledilmesi

İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması

İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi

Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum