Globalleşen dünyada  uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Sinan Canğaz Avukatlık Bürosu, globalleşen dünyada önem arz eden, marka,  fikri sınai  haklarının korunması amacıyla müvekkillerine  gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri.

Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi.

Telif hakları.

Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi.

Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi.

Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum