Sinan Canğaz Avukatlık Bürosu  İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de  kapsamaktadır.

Sinan Canğaz Avukatlık Bürosu tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

Her türlü alacak temelinde borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.

Alacağın tahsili için haciz işlemlerinin tatbiki.

Taahhüde aykırılık halinin mevcudiyetinde borçlu hakkında hapis istemli dava açılması

İcra dosyasına itiraz edilmesi.

İtirazın iptali ve İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi

Borçlu olunmadığına dair menfi tespit davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İstirdat davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İstihkaklı haciz halinde istihkak davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İflas dosyasına müdahil olunması.

İflasın ertelenmesi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İhtiyati haciz işlemlerinin yapılması.

İcra ve İflas Kanunu temelinde yapılacak her türlü haciz işlemi ve icra davalarının açılarak takibi.

Borçlunun mal kaçırması durumuna karşı borçlunun kaçırdığı malların tespiti yasal şartların oluşması durumunda tasarrufun iptali davasının açılması ve alacaklıyı zarara uğratma suçunun oluşması halinde borçlu hakkında hapis istemli dava açılması

Alacağın tahsili  amaçlı çek, senet (bono) gibi kambiyo senetlerinin, ilam ve tüm alacaklar için icra ve iflas takiplerinin yapılması

Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

İflas Erteleme

Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum