• Kira sözleşmesinin geçerli olması için kiracı ve kiralayanın bilgileri doğru olmalıdır. Bu nedenle ad soyad, T.C. numarası gibi alanların doğru olarak doldurulduğundan emin olmalısın.
  • Eğer depozito alındıysa depozito miktarı belirtilmelidir. Taşınmazsa oluşabilecek hasarlara karşı garanti olarak alınan depozito kiracı ve kiralayanın ortak izni olmadan işlem yapılamayan vadeli banka hesabında durmalıdır. Ancak depozitoyu son kiraya sayma gibi farklı yollar izlenecekse sözleşmede belirtilmelidir.
  • Kiranın bedeli ve ödeneceği tarih net olarak belirtilmelidir.
  • Taşınmaz için yapılacak tadilat masraflarının kimin tarafından ödeneceği belirlenmelidir.
  • Ev ya da iş sahibi taşınmazın bir başkası tarafından kullanılmasını istemiyor ise kullanım devrine izin verilmeyeceğini sözleşmeye ekletmelidir.
Kanunda kira sözleşmesinin süresiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak konut kira sözleşmesi genellikle yıllık yapılıyor. İş yerlerinde ise dekorasyon gibi değişiklikler yapıldığından dolayı uzun süreli sözleşmeler tercih ediliyor.
Kira sözleşmesinin noterde yapılmasa da geçerli oluyor. Ancak pek çok kişi kendini garantiye almak için sözleşmeyi noterde yapmayı tercih ediyor. Bu sayede ispat yükümlülüğü ortadan kalkıyor. Eğer noterde kira sözleşmesi yapmak istiyorsan öncesinde yazılı bir sözleşme hazırlaman gerekiyor. Kiralayan ve kiracının notere birlikte gidiyor. Noterde kira sözleşmesi için gerekli belgeler ise nüfus cüzdanı ile sınırlı.

Normal şartlarında taşınmazın kiralanmasının üzerinden 10 yıl geçmemişse sözleşme feshi ancak kiracı tarafından gerçekleştiriliyor. Kiracının, sözleşme sona ermeden minimum 15 gün önce yazılı olarak mülk sahibine bildirimde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde sözleşmenin süresi önemli olmaksızın sözleşme 1 yıl daha uzamış oluyor.

Kiralayanın sözleşmeyi feshedebilmesi için sözleşmenin süresinin 10 yılı doldurması şart. Ayrıca bazı istisnai durumlar da kira sözleşmesi feshi için ev sahibine imkân tanıyor. En sık karşılaşılan durum kiracının taşınmazı kötüye kullanması olarak biliniyor. Komşuların rahatsızlık duyması, kiralanana zarar verilmesi ya da kiranın geciktirilmesi gibi nedenlerle sözleşme feshedilebiliyor.

Kiracının gayrimenkulü kötüye kullanması söz konusu değilse mülk sahibinin kiracıyı çıkarması için kiralananın tadilata ihtiyaç duyması ya da mülk sahibi tarafından kullanılacak olması neden gösterilebiliyor. Tadilat kaynaklı tahliye için konutun tadilatsız oturulamayacak durumda olması gerekiyor. Ev sahibinin kiralanan konuta kendisinin ya da birinci derece bir yakının ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek tahliyeyi talep etmesi durumunda ise konutun 3 yıl boyunca bir başkasına kiralanması mümkün olmuyor.

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum