Sinan Canğaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu Miras Hukukunda yer alan maddelere aykırı olan uyuşmazlıklarda  müvekkillerine gerekli hizmetleri sunmaktadır. 

Miras konularında uzman avukatlarımız neler yapar ?

Miras bırakan hayatta iken yapacağı miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat gibi işlemlerde hukuki destek sağlayabileceği gibi miras bırakanın ölümünden sonra çıkacak miras ile ilgili uyuşmazlıklara bakarak çözüm odaklı çalışmalar yürütür.

Mal Paylaşımı Nedir? Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Mirasçılar arasında miras bırakanın malları belli kurallar çerçevesinde paylaştırılır. Ölen kişinin eşi sağ ise miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlara göre değişir.

Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları şöyledir;

 • Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısı,
 • Anne ve babadan her biri için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biri,
 • Sağ kalan eş için saklı pay oranı, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.

Örneğin sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal mirasçı ise; sağ kalan eş mirasın 1/4’ni, çocukların her biri mirasın 3/8’nü alır.

Miras hukukuna giren davalar nelerdir ?

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaa davaları,
 • Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Sağ kalan eşin miras payı davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Murisin mirasının yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından paylaşılamaması halinde ortaklığın giderilmesi davası,
 • Miras payı denkleştirme davası,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası,
 • Mirasta istihkak davası,
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar,
 • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar,
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası,
 • Mirasın reddi kararının iptali davasıdır.

Uzman Avukattan Tavsiye Almak
İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

(0533) 162 26 58
(0533) 162 26 58 Bilgi İstiyorum